120 години Астрономическа обсерватория на СУ

На 11 и 12 ноември 2017 г. се проведе конференция, посветена на 120 годишнина на Астрономическата обсерватория на СУ.

Катедра “Астрономия” към Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” отбеляза кръглата годишнина от завършването на обсерваторията на СУ с двудневна конференция. Събитието бе в две части, като през първия ден бяха представени разнообразни научни доклади, а вторият бе отделен за запознаване с дейността на основни центрове за популяризация на астрономията в България.

Конференцията се проведе в аудитория „акад. Никола Бонев” в Астрономическата обсерватория в парк „Борисова градина”. Научните доклади на 11 ноември 2017 г. обхващаха разнообразни области на съвременната астрофизика и бяха представени от учени от институти към БАН, от Физическия факултет на СУ, и други български и чуждестранни институции. На 12 ноември бе представена дейността както на Народни обсерватории и планетриуми с богата и дългогодишна история от страната, така и най-новите дигитални планетариуми – в Детски научен център „Музейко” и в Природо-научния музей в Пловдив. Популяризационната дейност на НАО Рожен, Астрономическият център в Шумен и обсерваторията на СУ също бяха представени, като бе обърнато внимание и на инициативи като Космическа академия за деца и неформалното образование по астрономия в общински центрове. Силно впечатление направи представянето на дейността на най-голямото сдружение на любители-астрономи в България – „Звездно общество”. Бяха представени и обучителите ресурси по еворпейски проект Space Awareness, финансиран по програма „Хоризонт 2020” на Европейската Комисия.

Нестандартният формат на конференцията даде възможност на учени, популяризатори и любители да се запознаят със сродни дейности в други институции, да обменят опит и да планират бъдещи съвместни мероприятия.

Конференцията „120 години Астрономическа обсерватория на СУ” е финансирана по проектно предложение към Фонд „Научни изследвания” на СУ. Цялата програма можете да разгледате тук.