Промяна в програмата на кръжока по астрономия за 11 и 18 май

Предвидената за 18 май трета част на лекцията „Телескопите в България” ще бъде изнесена на 11 май от Пенчо Маркишки, а Орлин Станчев ще разкаже за „Светът на галактиките” на 18 май.

Актуалната програма за сбирките на кръжока през следващите седмици е:

11 май 2017 г., 19:30 часа Зала А205 или А207, ФзФ
ТЕЛЕСКОПИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ОПТИЧНИ СИСТЕМИ И ПАРАМЕТРИ – III ЧАСТ
Пенчо Маркишки, астроном-техник към катедра Астрономия, СУ; и ИА с НАО, БАН

18 май 2017 г., 19:30 часа Зала А205 или А207, ФзФ
СВЕТЪТ НА ГАЛАКТИКИТЕ
ас. д-р Орлин Станчев, Катедра Астрономия, ФзФ

01 юни 2017 г., 19:30 часа Астрономическа обсерватория
Разговори за актуални астрономически открития и събития и наблюдения с телескоп при ясно небе

08 юни 2017 г., 19:30 часа Зала А205 или А207, ФзФ
СВЕТЛАТА СТРАНА НА ВСЕЛЕНАТА
гл. ас. д-р Стефан Лалковски, катедра Атомна физика, Физически факултет