Въпреки лошото време, в пролетния ден на астрономията, 29 април, стотици граждани посетиха астрономическата обсерватория в парк „Борисова градина“ като част от отбелязването на Световния ден на астрономията.

Денят на астрономията от няколко години има международен характер, а от пролетта на 2016 г. се чества и от катедра „Астрономия“ с разнообразна програма от популярни лекции и наблюдения с телескоп в астрономическата обсерватория в Борисовата градина.

На 29 април посетителите имаха възможност да чуят лекции на астрономическа тематика, подготвени и представени изцяло от студенти от магистърската програма „Астрономия и популяризация на астрономията”. Темите бяха „Кратка история на телескопа”, „Къде е водата на Марс?”, „Планетата Венера”, „Източници на водата на Земята” и „Галактическият център”, като някои от тях бяха представени два пъти, за да имат възможност повече хора да ги чуят. Лекциите се проведоха в обновената аудитория „акад. Никола Бонев”, разполагаща с 60 седящи места. Посетителите разгледаха обсерваторията и се запознаха с интересни факти от историята на най-старата обсерватория в България. Бяха представени и информационни материали за възможностите за обучение, предоставяни от катедрата, както и за проекта „Информираност за Космоса“ (EU Space Awareness), насочен към повишаване на интереса към космическа кариера при ученици и младежи.

За съжаление, плътните облаци не позволиха провеждането на астрономически наблюдения, но най-близката във времето възможност за това дата е 4 май, четвъртък, когато ежеседмичната сбирка на кръжока по астрономия ще се проведе в обсерваторията от 19:30 ч. с възможност за астрономически наблюдения на интересни обекти по небето с няколко телескопа.