Въпреки дъждовната вечер на 9 март, най-голямата зала на Физическия факултет бе изпълнена до краен предел от любознателни посетители на различна възраст.

Различни аспекти от физиката на елементарните частици, обединени под заглавието – „Археология на Вселената”, бяха представени на разбираем език от д-р Венелин Кожухаров – един от най-активните участници от България в няколко експеримента на ЦЕРН, доцент в катедра Атомна физика и победител в конкурса Famelab-България за 2008 г. Сбирката приключи с продължителна дискусия по темата.

Програмата на кръжока продължава следващия четвъртък, 16 март, с разказ на Ганчо Ганчев, докторант в катедра Астрономия, за едни от най-големите и ярки звезди във Вселената. На 23 март Тихомир Димитров, студент-магистър по „Астрономия и популяризация на астрономията”, ще разкаже за някои от най-екстремните климатични промени днес, приносът на хората за тях и възможните решения. На 30 март кръжокът ще се проведе в Астрономическата обсерватория на СУ „Св. Климент Охридски” в Борисовата градина с разговори за актуални астрономически открития и събития и наблюдения с телескоп при ясно небе.

Подробна информация за предстоящите сбирки на кръжока може да намерите тук. Скоро ще бъде публикувана и информация за сбирките на кръжока до средата на календарната 2017 година.