Програмата на кръжока по астрономия за февруари и март 2017 г.

След кратка пауза през януари, кръжокът по астрономия на катедра Астрономия към СУ „Св. Климент Охридски” продължава със интересни сбирки всеки четвъртък от 19:30 ч. Всички лекции са напълно безплатни и отворени за посетители, независимо от тяхното образование или професионална реализация. 

На 9 февруари Никола Каравасилев ще разкаже за българските медали от олимпиадите по астрономия, седмица по-късно Пенчо Маркишки ще продължи интересната си лекция за телескопите в България. През март лекциите ще бъдат свързани с българското участие в най-големият научен център в света – CERN, изследването на ярки сини променливи от България и причините и решенията, свързани с глобалното затопляне. Последните четвъртъци на февруари и март (23.02 и 30.03) сбирките ще бъдат в Астрономическата обсерватория на СУ в парк Борисова градина с разговори за актуални астрономически открития и събития и наблюдения с телескоп при ясно небе.

Поради повишения интерес, до 16 февруари, включително, ще продължи инициативата на учениците от СМГ „Паисий Хилендарски” за събиране на средства в помощ на ремонтни дейности в Астрономическата обсерватория на СУ. До 16.02 включително сметката ще е активна, а дарения на място ще се събират в рамките на следващите две сбирки на кръжока по астрономия – 9 и 16.02 във Физическия факултет, от 19:30 до 21:00ч.