Учени от Физическия факултет на СУ представиха научно-образователната дейност на катедра Астрономия пред ученици и жители на гр. Казанлък и гр. Стара Загора

На 29 септември 2016 г. учени от катедра „Астрономия” на СУ „Св. Климент Охридски” представиха чрез серия популярни лекции образователната и научната дейност на астрономите от Физическия факултет пред ученици в гр. Казанлък. Събитието бе организирано благодарение на Теодосий Теодосиев и Фондация Тео. По време на презентациите българските учени разказаха повече за оригиналните резултати, получени с инструментариума на Студентската астрономическа обсерватория (САО) Плана и Националната астрономическа обсерватория (НАО) Рожен.

На 30 септември 2016 г. дейностите на катедра „Астрономия” и на катедра „Метеорология и Геофизика” бяха представени и пред ученици и граждани в НАО „Юрий Гагарин” в рамките на Нощта на изкуствата в Стара Загора, 2016 г. След лекциите посетителите имаха възможност да погледнат красотата на нощното небе с телескопа на обсерваторията. Вечерта завърши с концерт на рок-група КОНТАКТъ, чиито членове са учени от катедра „Астрономия”. Събитието бе реализирано по покана на НАО „Юрий Гагарин”.