Информация за желаещите да запишат магистърската програма  „Астрономия и популяризация на астрономията

В края на месец август започва записването за новата магистърска програма на катедра Астрономия. Магистратурата „Астрономия и популяризация на астрономията” е задочна и е достъпна за всеки, завършил каквато и да е бакалавърска специалност.

Записването е във всеки работен ден от 29 август, в сграда А на Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, етаж 4, отдел „Студенти” – А421. Приемно време: 9–12 ч. и 13–16 ч. Необходимо е да представите оригинал и копие на бакалавърска диплома и диплома за средно образование. Оригиналите се връщат, копията остават в канцеларията. В А118 се заплаща такса за обработка на документи в размер от 30 лв. Таксата за един семестър е 450 лв., за първи семестър се заплаща след средата на септември.

Магистратурата е с продължителност 4 семестъра (две години). Включва теоретични и практически курсове както във всички сфери на астрономията, така и предмети свързани с комуникация на науката. Повече информация и учебния план може да намерите тук.