Дългоочакваните ремонт и реставрация на Астрономическата обсерватория на СУ започнаха

След известна подготовка, на 10 май 2023 г. стартираха ремонт, консервация и реставрация на Астрономическата обсерватория на СУ „Св. Климент Охридски“.

Екипът на катедра Астрономия към Физическия факултет на СУ от години се бори за реализирането на цялостен ремонт и реставрация на Астрономическата обсерватория на СУ. Още преди няколко години бяха осигурени 150 000 лв – през ноември 2017 г. Аурубис България АД изрази готовност за дарение в размер на 50 000 лв; 100 000 лв бяха осигурени по Постановление 3 на Министерски съвет от 11.01.2018 г.

В периода 2019 – 2022 г. е изготвен проект за ремонт, консервация и реставрация на Астрономическата обсерватория, издадени са необходимите съгласувателни документи от всички свързани институции. Проектът е за цялостен ремонт на петте сгради, включително фасади, покриви, всички помещения, алейната мрежа и басейна със скулптурата „Детето с кометата“ (или „Детето върху земното кълбо“) на Васил Зидаров.

В средата на месец март 2023 г. големият купол на обсерваторията и старата сграда (с часовника) са подготвени за ремонт и реставрация. Старият телескоп е временно демонтиран и монтировката и колоната му са опаковани, за да бъдат предпазени при подмяната на обшивката на купола. На 10 май 2023 г. реално стартираха ремонтните дейности с работа по укрепването на основите на големия купол и старата сграда (с часовника).

Астрономическата обсерватория на СУ „Св. Климент Охридски“ е най-старата в страната, като две от сградите са завършени през далечната 1897 г. и с това стават първите сгради, построени за Висшето училище (СУ „Св. Климент Охридски“). От края на 19-ти век до днес в обсерваторията се обучават студенти и се организират публични събития в различен формат. През 1976 г. обсерваторията е обявена за паметник на културата. В големия купол се намира най-старият телескоп на постоянен фундамент в България. От 1942 г. до 1986 г. със закон в Държавен вестник обсерваторията е службата за „Точно време“ на България, като тази дейност реално стартира още през двайсетте години на ХХ век. През първите десетилетия сверяването на прецизните часовници в обсерваторията е ставало чрез наблюдения на звезди със специален телескоп – т. нар. „меридианен кръг“.

През следващите няколко месеца се очаква да бъдат реализирани всички планирани в проекта дейности по двете най-стари сгради на обсерваторията, както и по покривната част на голямата сграда.

Очаквайте скоро повече информация.