Лекциите на 11 и 18 май на Кръжока по астрономия сменят местата си

Актуалната програма на Кръжока по астрономия към катедра „Астрономия“, ФзФ, СУ е достъпна тук. На 11 май лектор е доц. д-р Стефан Лалковски с интригуваща лекция за произхода на тежките елементи във Вселената. На 18 май Венцислав Петров ще ни разкаже какво е известно на науката за свръхмасивните черни дупки.