Прием за магистърските програми на катедра Астрономия

До 16 септември (за места, субсидирани от държавата) и до 21 септември (за обучение срещу заплащане) се приемат документи за магистърските програми „Астрономия и астрофизика“ и „Астрономия и популяризация на астрономията“. Подаването на документи е онлайн чрез платформата – https://phys.kmk.uni-sofia.bg. Необходимо е заплащане на такса за обработка на документи в размер на 30 лв по банков път.

Магистърската програма „Астрономия и астрофизика“ има специализиращ характер и е предназначена основно за хора, които искат да се занимават професионално с науките за Космоса. Тя би могла да бъде естествено продължение за всеки заинтересован с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по специалностите на професионално направление „Физически науки“, но е достъпна още и за придобилите образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“:

– по инженерно-технически специалности от направление „Технически науки“

– със следдипломна квалификация за получаване на учителска правоспособност по физика, придобита във Физическия факултет на СУ.

Програмата е с продължителност 3 семестъра, като предлаганата форма на обучение е само редовна. За места, субсидирани от държавата, не се заплаща семестриална такса.

Повече информация за приема и конкурсния изпит може да намерите тук. Описание на програмата – тук.

Допълнителна информация и съдействие относно приема, протичането на занятията и други въпроси, свързани с програмата, желаещите могат да получат като пишат на – eirene[at]phys.uni-sofia.bg.

Катедра Астрономия за седма поредна година приема студенти в иновативната магистърска програма „Астрономия и популяризация на астрономията“, достъпна за всеки, завършил бакалавърска степен, независимо от специалността. Програмата има за цел да обучи комуникатори на науката, в частност астрономия, които биха могли да се реализират както в класически центрове за популяризация на астрономията (планетариуми и народни обсерватории), така и в съвсем нови научни центрове със сходни цели и аудитория. Преди всичко програмата позволява на широк кръг хора с интерес към науката да се докоснат максимално до професионалната астрономия и астрофизика чрез разнообразната програма от теоретични и практически курсове, водени от професионалисти във Физическия факултет на СУ.

Програмата е с продължителност 4 семестъра и се предлага само в задочен формат. Освен обучение срещу заплащане (със семестриална такса – 600 лв), за програмата са предвидени и места, субсидирани от държавата, като в този случай студентите не заплащат семестриална такса.

Приемът на документи продължава до 16 септември (за места, субсидирани от държавата) и до 21 септември (за обучение срещу заплащане) чрез онлайн платформата – https://phys.kmk.uni-sofia.bg. Необходимо е заплащане на такса за обработка на документи в размер на 30 лв по банков път.

Повече информация за програмата може да намерите тук.

Допълнителна информация и съдействие относно приема, протичането на занятията и други въпроси, свързани с програмата, желаещите могат да получат като пишат на – evgeni[at]phys.uni-sofia.bg.

Очакваме Ви!