ГИД НА ЛЮБИТЕЛЯ АСТРОНОМ 2023

Темите в това издание:

Какви по-интересни явления ще ни покаже звездното небе през 2023 г.?

Един от най-важните въпроси, стоящи пред начинаещия астроном любител, е за избора на телескоп, с който да започне своята практика. След като в миналогодишното издание на „Гид на любителя астроном“ бяха обсъдени оптичните параметри на телескопите, в настоящата книжка темата е продължена с разглеждане на видовете оптични системи за астрономически инструменти.

Мнозина не подозират, че още през Античността са съществували удивително реалистични представи за много природни явления, за Земята като планета и за Космоса. Известни мислители и философи са дали своя принос в различни области на познанието, обособени днес като отделни науки – астрономия, физика, математика, философия, медицина и др. В книжката се разглеждат някои по-забележителни открития в астрономията от това време. Например как Аристарх от Самос още през III в. пр. н.е. заключил, че Слънцето е огромно отдалечено тяло и правилно предположил, че Земята обикаля около него. Илюстрирано е също как Ератостен изчислил обиколката на Земята и как е бил усъвършенстван календара. Направен е кратък хронологичен преглед на други древни постижения във физиката и астрономията.

Изданието е финансирано със средства по Договор Д01-176/29.07.2022 г.

ISSN 2738-7925