ГИД НА ЛЮБИТЕЛЯ АСТРОНОМ 2022

Темите в това издание:

Какви по-интересни явления ще видим на звездното небе през 2022 г.?

Геометричната оптика е науката, която ни позволява да проследим сложните и често невидими пътища на светлината в оптичните прибори. Ако сме запознати с нейните принципи, можем да разберем как функционира всяка оптична система, независимо колко сложна е тя, както и да предвидим резултата от нейното действие. Правилното разбиране на параметрите на астрономическите инструменти също предполага базови познания по геометрична оптика. Макар че техните основни характеристики са широко дискутирани, зад тях се крият някои особености, на които в това издание е обърнато по-специално внимание.

За да разширят възможностите на своите телескопи, астролюбителите често си служат със средства за постигане на по-дълги или по-къси ефективни фокусни разстояния, като лещи на Барлоу, телеконвертори, проекционни окуляри и фокални редуктори. Как работят тези устройства и до какви други промени в системата водят те, е разяснено в последните раздели на тази книжка.

ISSN 2738-7925