Ясно небе и научни резултати от школата „Проф. Марин Бъчеваров“

Изключително успешно премина първото издание на единствената по рода си лятна школа по науките за Космоса и Земята „Проф. Марин Бъчеваров“. В школата от 16 до 23 юли 2022 г. се включиха 22 ученици от цялата страна, приети след кандидатстване, и трима студенти от първи курс „Астрофизика, метеорология и геофизика“, ФзФ, СУ.

Небето бе ясно през цялото време на школата над комплекс „Три Буки“, Осоговска планина, и позволи реализирането на всички планирани наблюдателни задачи. Участниците бяха разделени на малки групи и разполагаха с телескопи тип Шмид-Касегрен и Нютон, оборудвани с професионални CCD-камери и фотометрични филтри.

Получените данни са за променливи звезди, екзопланети, нови в галактиката М31, малки тела от Слънчевата система, спектри на звезди и слънчева активност. По време на школата бяха публикувани две астрономически телеграми. Две нови в галактиката М31 бяха фотометрично потвърдени чрез регистриране на силно H-алфа излъчване. Бе регистрирано екстремно бързо спадане на блясъка на блазара S4 0954 с 0.7 звездни величини за денонощие. Събрани данни за наблюдавани в школата променливи звезди предстои да бъдат изпратени на Американската асоциация за променливи звезди. Няколко пасажа на екзопланети бяха наблюдавани в рамките на школата. Събраните данни за транзити на екзопланети са изключително важни за екзопланетната научна общност. Фотометричните данни от лятната школа са с високо качество и представляват полезна, независима диагностика, и потвърждение на планетарните радиуси и орбитални периоди. Поради тази причина събраният наблюдателен материал ще бъде предоставен на TESS/Exoplanet Follow-up Observing Program (TFOP/ExoFOP, NASA), чиято основна цел е да осигури последващи наблюдения на екзопланети, които ще улеснят ефективното използване на ограничените наблюдателни ресурси.

Ежедневно бяха реализирани метеорологични занятия и наблюдения на петна и протуберанси на Слънцето. Лекторите и менторите са от катедра „Астрономия“, катедра „Метеороголия и геофизика“ към СУ, НАСА – САЩ, Макс Планк Институт – Германия, Института по астрономия с НАО – БАН, НИМХ, Института за космическия телескоп Джеймс Уеб – САЩ, Астрономическа асоциация – София и Сдружение „Звездно общество“.

Катедра „Астрономия“ благодари на лекторите, менторите, участниците и на всички, които подпомогнаха успешното реализиране на първото издание на школата „Проф. Марин Бъчеваров“.

Снимки от школата, астрономически изображения и научни резултати.