Катедра „Астрономия“ към Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ организира Лятна школа по науките за Космоса и Земята в Осоговската планина. Основен акцент в школата е астрономията и астрофизиката, но силно засегнати са още поне две направления в науката – метеорологията и геофизиката.

Лятната школа за ученици по науките за Космоса и Земята „Проф. Марин Бъчеваров“ е достъпна за ученици, които завършват 9, 10 или 11 клас през 2023 г. и имат интерес към астрономия и/или метеорология и геофизика. В програмата са предвидени разнообразни наблюдателни задачи, които се осъществяват под ръководството на професионални астрономи с помощта на над 15 телескопа, като участниците се разпределят на малки групи. Предвидени са както наблюдения с професионални астрономически цифрови камери, така и с фотоапарати, а също и визуални наблюдения с телескопи. В дневните часове се провеждат наблюдения на слънчевата активност – слънчеви протуберанси и петна. Ежедневно се извършат професионални метеорологични измервания, както чрез прибори на място, така и чрез пряк достъп до най-нови данни от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Предвидена е богата лекционна програма и разнообразни демонстрации.

Организатор на школата е катедра „Астрономия“ към Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. Провежда се с активното участие на учени от катедра „Метеорология и геофизика“ към СУ, астрономи от Института по астрономия с НАО Рожен към БАН, синоптици от НИМХ и други. Школата се провежда в хотел „Три Буки“, който е разположен на 1570 метра надморска височина и е достатъчно отдалечен от светлинното и прахово замърсяване от населени места. Небето над местността е изключително подходящо, тъмно и чисто за провеждане на астрономически наблюдения.

След изключително успешното първо издание на школата през 2022 г. катедра „Астрономия“ към ФзФ на СУ организира второ издание на школата. То ще се проведе на същото място от 12 до 21 юли 2023 г. Програмата ще бъде по-балансирана, още по-разнообразна и с два дни по-дълга.

Кандидатстването за участие в школата е в два кръга, като местата са ограничени и са достъпни само за ученици в 9, 10 или 11 клас на текущата учебна година (2022/2023). Първият кръг е отворен от 20 март до 28 април включително, необходимо е попълването на кратък въпросник, достъпен тук: https://forms.gle/HxVuZaUor44KQGky9

Допуснатите до втори кръг участници ще бъдат уведомени лично на предоставения от тях e-mail адрес с дата, час и повече информация за формата на протичането му.

Таксата за участие е в размер на 600 лв. бруто и ще се приема по банков път след окончателно одобрение на кандидата, запознаване с Правилника на Школата и попълнена Декларация за съгласие от родителя/настойника. Таксата включва пълен пансион за периода на Школата (закуска, обяд, вечеря, нощувка). Допълнително организаторите осигуряват още транспорт за участниците от София до хотел „Три Буки“ и обратно, ползване на материално-техническа база, жива охрана на наблюдателната площадка и застраховка.

За въпроси относно школата – пишете на dep.astronomy@gmail.com