Катедра „Астрономия“ към Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ организира Лятна школа по науките за Космоса и Земята от 16 до 23 юли 2022 г. в Осоговската планина. Основен акцент в школата е астрономията и астрофизиката, но силно засегнати ще бъдат и още поне две неразривно свързани с Земята направления в науката – метеорологията и геофизиката.

Лятната школа за ученици по науките за Космоса и Земята „Проф. Марин Бъчеваров“ е достъпна за ученици, които в момента завършват 9., 10. или 11. клас и имат интерес към астрономия и/или метеорология и геофизика. В програмата са предвидени разнообразни наблюдателни задачи, които ще се осъществят под ръководството на професионални астрономи с помощта на над 15 телескопа, като участниците ще бъдат разпределени на малки групи. Предвидени са както наблюдения с професионални астрономически цифрови камери, така и с фотоапарати, а също и визуални наблюдения с телескопи. В дневните часове ще се провеждат наблюдения на слънчевата активност – слънчеви протуберанси и петна. Ежедневно ще се извършат професионални метеорологични измервания, както чрез прибори на място, така и чрез пряк достъп до най-нови данни от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Предвидена е богата лекционна програма и разнообразни демонстрации.

Организатор на школата е катедра „Астрономия“ към Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. Провежда се с активното участие на учени от катедра „Метеорология и геофизика“ към СУ, астрономи от Института по астрономия с НАО Рожен към БАН, синоптици от НИМХ и други. Школата ще се проведе в хотел „Три Буки“, който е разположен на 1680 метра надморска височина и е достатъчно отдалечен от светлинното и прахово замърсяване от населени места. Небето над местността е изключително подходящо, тъмно и чисто за провеждане на астрономически наблюдения.

Кандидатстването за участие в школата е в два кръга, като местата са ограничени и са достъпни само за ученици в 9., 10. или 11. клас на текущата учебна година (2021/2022). Първият кръг е отворен от 1 до 15 юни включително, необходимо е попълването на кратък въпросник, достъпен тук: https://forms.gle/xdBPRhGSeHRsxywCA

Допуснатите до втори кръг участници ще бъдат уведомени лично на предоставения от тях e-mail адрес с дата, час и повече информация за формата на протичането му.

Таксата за участие е в размер на 450 лв. бруто и ще се приема по банков път след окончателно одобрение на кандидата, запознаване с Правилника на Школата и попълнена Декларация за съгласие от родителя/настойника. Таксата включва пълен пансион за периода на Школата (закуска, обяд, вечеря, нощувка). Осигурени са още организиран транспорт от София до хотел „Три Буки“ и обратно, ползване на материално-техническа база, денонощна жива охрана на наблюдателната площадка и застраховка.

За въпроси относно школата – пишете на dep.astronomy@gmail.com