Posted on

Второ издание на Лятната школа по науките за Космоса и Земята „Проф. Марин Бъчеваров“ 12 – 21 юли 2023 г.

Катедра „Астрономия“ към Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ организира второ издание на Лятна…

Виж повече
Posted on

Кръжокът по астрономия през март-май 2023 г.

На 09 март 2023 г. в зала А205 на Физическия факултет на СУ от 19:30…

Виж повече
Posted on

Второ издание на Лятната школа по науките за Космоса и Земята „Проф. Марин Бъчеваров“ 12 – 21 юли 2023 г.

Катедра „Астрономия“ към Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ организира второ издание на Лятна…

Виж повече
Posted on

Кръжокът по астрономия през март-май 2023 г.

На 09 март 2023 г. в зала А205 на Физическия факултет на СУ от 19:30…

Виж повече