Posted on

Програма за Кръжока по астрономия в началото на 2018 г.

През втората част на учебната 2017/2018 г. основните лекционни сбирки на кръжока по астрономия към…

Виж повече
Posted on

Програма за Кръжока по астрономия в началото на 2018 г.

През втората част на учебната 2017/2018 г. основните лекционни сбирки на кръжока по астрономия към…

Виж повече