Кръжок по астрономия 2016/2017

Кръжокът по астрономия през новата учебна година започва на 13 октомври

Кръжокът по астрономия към катедра „Астрономия”, който има над 100 годишна богата история, стартира новата учебна година на 13 октомври с популярна лекция на доц. д-р Тодор Велчев. Събитието е от 19:30 ч. в зала А315 на Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, като при повишен интерес ще се премести в зала А205.

Кръжокът по Астрономия е с вход свободен и е отворен за всички посетители, като нивото на лекциите е подходящо за всички с интерес към астрономия и физика. Провежда се всеки четвъртък през учебната година от 19:30 ч. Половината от сбирките са в Физическия факултет с предварително определени тема и лектор. Акцентът на тези сбирки е българският принос в световната астрономия, а основни лектори са учени от катедрата и Института по астрономия с НАО.

Останалите сбирки се провеждат от 19:30 ч. в Астрономическата обсерватория на СУ, в парк „Борисова градина”. Тези сбирки са при свободна програма – разговори за актуални астрономически открития и събития. При ясно време има възможност за кратки демонстрационни наблюдения на планети и Луна с 15 cm рефрактор на обсерваторията. При повишен интерес посещенията ще стават с предварително записване, тъй като местата са ограничени.

Пълната програма на кръжока до края на 2016 г. може да намерите тук (http://phys.uni-sofia.bg/~astro/docs/Krujok_programa_kraia_na_2016.jpg). За подробна актуална информация за сбирките, следете в раздел „Събития” (http://phys.uni-sofia.bg/~astro/meeting.html), както и в официалната фейсбук страница на катедра „Астрономия”.