Видеозаписи от лекциите на кръжока по астрономия през август и септември 2021 г.

През следващите седмици всеки четвъртък точно в 19:30 ч. ще публикуваме в youtube профила на катедра „Астрономия“ по един видеозапис от лекциите на кръжока по астрономия, проведени през август и септември 2021 г.

Поради ограничителните мерки и невъзможността за планиране на събития на открито, през следващите седмици няма да организираме сбирки на кръжока по астрономия. За сметка на това ще публикуваме всеки четвъртък в 19:30 ч. в youtube профила на катедрата по един видеозапис на сбирките, проведени през август и септември.

Видеата са заснети и монтирани професионално от Боян Карамфилов.

Лекцията на Пенчо Маркишки „По-интересни астрономически явления през 2021 – 2022 г.“ от средата на август ще бъде достъпна тук на 14.10.2021 г. в 19:30 ч.