Екипът на катедра Астрономия ще публикува всеки вторник видео от състояла се през последните месеци сбирка на Кръжока по астрономия.

Поради ограниченията за провеждане на публични събития се наложи да бъдат отложени част от лекциите на Кръжока по астрономия към катедра Астрономия на Физическия факултет на СУ. Планираните сбирки ще бъдат реализирани в първия удобен момент, а дотогава, точно в 11:00 ч. всеки вторник, ще публикуваме видеозапис на вече изнесена лекция.

Всички публикувани лекции досега може да намерите тук.   

Следете тук за повече информация.