докторант Йордан Даракчиев

email: iordan93@gmail.com

Тема на докторантурата  Междузвездна екстинкция и променливи звезди в
галактики от Местната група

Ръководител

доц. д-р Петко Недялков

Начало на докторантурата

юли 2018 г.

Области на интерес

Астробиология, астростатистика и числени метод
Машинно обучение и изкуствен интелект

Образование

2018 г. – досега  докторантура по Астрономия; ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“
2016 г. – 2018 г.   магистър по Астрономия и Астрофизика, ФзФ, СУ
„Св. Климент Охридски“

2012 г. – 2016 г.   бакалавър по Астрономия, Метеорология и Геофизика, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“

Езици английски език