Изключително успешно премина второто издание на школата „Проф. Марин Бъчеваров“

Второто издание на единствената по рода си лятна школа по науките за Космоса и Земята „Проф. Марин Бъчеваров“ се проведе от 12 до 21 юли 2023 г. в Осоговската планина. В школата се включиха 24 ученици от цялата страна, приети след кандидатстване, и шестима студенти от бакалавърската специалност „Астрофизика, метеорология и геофизика“, ФзФ, СУ.

Наблюдателните условия бяха чудесни и небето бе ясно през цялото време на школата над комплекс „Три Буки“, Осоговска планина. Това позволи реализирането на всички планирани наблюдателни задачи. Участниците бяха разделени на малки групи и разполагаха с телескопи тип Шмид-Касегрен и Нютон, оборудвани с професионални CCD и CMOS-камери и фотометрични филтри.

Участниците в школата получиха, обработиха и представиха данни за пасажи на екзопланети, проследяване на комети, търсене на ротационен период на астероиди, криви на блясъка на различни видове променливи звезди, променливост на активни галактични ядра, звездни купове, регистриране на прах в галактики, търсене на нови и свръхнови. Бяха провеждани наблюдения и на слънчевата активност – слънчеви протуберанси и петна. Освен богата лекционна програма, бяха проведени два типа практически обучения по работа с данни от космическите телескопи.

Ежедневно бяха реализирани метеорологични занятия, като участниците се учеха как сами да анализират метеорологични данни и да представят прогнозата за времето под ръководството на професионален синоптик. Лекторите и менторите в школата са от катедра „Астрономия“, катедра „Метеороголия и геофизика“ към ФзФ-СУ, НАСА – САЩ, Макс Планк Институт – Германия, Института по астрономия с НАО – БАН, НИМХ и Института за космическия телескоп Джеймс Уеб – САЩ.

Реализирането на школата стана възможно благодарение на финансовата подкрепа на фондация „Комунитас“, Александър Попов, Физическия факултет на СУ, проекти РАЦИО, SpaceEdu4BG и EXO-RESTART.

Катедра „Астрономия“ благодари на лекторите, менторите, спонсорите, участниците и на всички, които подпомогнаха успешното реализиране на второто издание на школата „Проф. Марин Бъчеваров“.

Програмата, снимки от школата, астрономически изображения и научни резултати.