доц. д-р Владимир Божилов

Адрес: В65 Физически Факултет
бул. „Джеймс Баучър“ 5
София 1164

e-mail: vbozhilov[at]phys.uni-sofia.bg

Титуляр на курсове през 2020/21 г.:

Обща астрономия (АМГ)
История на астрономията (АМГ)
Комуникация на астрономията (АА)
Екзопланети и търсене на живот в Космоса (АА)
Практическа комуникация на астрономията (АПА)
Слънчева система и екзопланети (АПА)
История на астрономията (АПА)

Области на интерес

Активни галактични ядра
Астробиология и екзопланети
Комуникация на науката

Заемани длъжности

07.2015 г. – до сега    гл. асистент, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“
2015 г. – 06.2015 г.      физик, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“

Образование

2010 г. – 2014 г.    докторантура по Астрономия, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“
2008 г. – 2009 г.    магистър по Астрономия, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“
2004 г. – 2008 г.    бакалавър по Физика, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“

Езици – английски език; френски език

Допълнителна информация

Член на Международния Астрономически Съюз (МАС)