докторант Светослав Ботев

e-mail: botev[at]phys.uni-sofia.bg

Тема на докторантурата

Структурни параметри на
кълбовидни купове

Ръководител

доц. д-р Петко Недялков

Начало на докторантурата

юли 2021

Области на интерес:
Кълбовидни звездни купове
Рентгенови източници

Образование:

2021г. – досега  докторантура по Астрономия,Катедра Астрономия, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“
2019г. – 2021г.  магистър по Астрономия и Астрофизика, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“

Езици – английски език; руски език