Започна приемът на документи за четвъртия випуск на магистърската  програма „Астрономия и популяризация на астрономията“

Записването за тази учебна година за магистърската програма за неспециалисти е във всеки работен ден от 28 август до 27 септември. Приемното време е: 9–12 ч. и 13–15:30 ч.

Стъпките при подаване на документи са следните:

1. На етаж 1 в сграда А на Физическия факултет на СУ (бул. Джеймс Баучер 5) в касата (А118) е необходимо да заплатите такса за обработка на документи в размер от 30 лв.

2. На етаж 4 в същата сграда, в стая А421 трябва да представите:

– оригинал и копие на диплома за бакалавър

– оригинал и копие на диплома за средно образование

Оригиналите се връщат, а копията остават в канцеларията.

Магистърската програма включва теоретични и практически курсове както във всички сфери на астрономията, така и предмети, свързани с комуникация на науката. Програмата е задочна, с продължителност 4 семестъра и е достъпна за всеки, завършил бакалавърска степен, независимо от специалността. Актуалният учебен план е достъпен тук. Информация за протичането на първите два семестъра на випуск 2016 година, както и за проведената практика в НАО Рожен и Планетариум Смолян може да намерите  туктук и тук.

Информация и съдействие относно приема, протичането на занятията и други въпроси, свързани с програмата, желаещите могат да получат на – evgeni[at]phys.uni-sofia.bg.

Очакваме Ви!