Нова поредица разнообразни лекции в програмата на Кръжока по астрономия  от 31 януари до 6 юни 2019 г.

Aстрономическата обсерватория на СУ. Извън програмата на Кръжока и възможността за регулярни платени посещения, Обсерваторията ще бъде отворена с разнообразна безплатна програма на 20 април и на 11 май 2019 г.

Със „Звездна магнитометрия“ на проф. Асен Пашов на 31 януари стартира поредната серия лекции на достъпен език в рамките на Кръжока по астрономия към катедра „Астрономия“. По време на лекцията ръководителят на катедра „Оптика и спектроскопия“ ще разкаже и демонстрира силата на изследването на звездните спектри.

Програмата до началото на юни включва най-разнообразни теми, като например – българският принос в плазмените двигатели за наносателити; изследване на Слънцето и космическия климат; разказ от първа ръка за изследванията от Европейската Южна Обсерватория, както и за тези във високите енергии с телескопа MAGIC; какво знаем за гравитационните вълни, елементарните частици и тъмната материя; най-нова информация за сеизмологията на Марс; и как и защо хората, живели преди хилядолетия, са използвали в ежедневието си видимото движение на астрономическите обекти. Пълната програма за кръжока в периода до юни 2019 г. може да намерите тук.

Освен основните лекционни сбирки (всеки четвъртък) на Кръжока по астрономия, продължават и допълнителни сбирки с практическа и образователна насоченост (сряда от 19:30 ч., през седмица, в Астрономическата обсерватория на СУ). Следете обявяването на формите за записване за допълнителните сбирки на facebook–страницата на катедрата. Програмата за практическата част на Кръжока може да намерите тук.

На 20 април 2019 г. е Ден на отворените врати на Физическия факултет на СУ, а 11 май 2019 г. е пролетният Световен ден на астрономията. И на двете съботни дати Астрономическата обсерватория на СУ в парк „Борисова градина“ ще бъде отворена с богата програма от кратки лекции, демонстрации, изложба и наблюдения между 16 и 22 ч.

Основните и допълнителните сбирки на Кръжока по астрономия, както и „отворените врати“, са безплатни събития. Освен тях всеки желаещ може да посети Обсерваторията в рамките на платено дневно и/или вечерно посещение след предварителна заявка – http://observatory.phys.uni-sofia.bg/.