Първи защити на дипломни работи към магистърската програма  „Астрономия и популяризация на астрономията”

Десислава Антонова и Тихомир Димитров защитиха с отличие дипломните си работи, с което завършват успешно обучението си по „Астрономия и популяризация на астрономията“

„Интерактивен урок по астробиология за ученици от гимназиалните класове“ е темата на дипломната работа на Десислава Антонова. Освен самия урок, Десислава дискутира актуални методи, подходи, проблеми и потенциалните им решения при преподаването на природни науки и инженерство. В научната част на работата са разгледани основните предпоставки за съществуването на живот на дадена планета, както и биосигнатурите и очакваните бъдещи мисии за търсене на екзопланети.

Темата на дипломната работа на Тихомир Димитров е „Значението на водата на Марс за потенциалната обитаемост на Червената планета в миналото и днес“. Представеният обзор на най-значимите мисии, свързани с търсенето на вода на Марс в миналото, днес и в бъдеще, се допълва от описанието на научните доказателства за съществуването на вода през четирите периода в геоложката история на планетата. Дискутирана е връзката между наличието на магнитно поле на Марс и потенциалната обитаемост на планетата през всеки геоложки период.

Темите и на двете дипломни работи са сред най-актуалните в съвременната астрофизика.

През предстоящите зимни месеци още десет студенти от първия випуск на магистърската програма ще защитят своите дипломни работи. Някои от темите са: тъмната материя, активните ядра на далечни галактики, нов метод за заснемане на слаби обекти, упътване за наблюдения на интересни обекти с малък телескоп или бинокъл, програма за планетариум и др. Приложенията към всяка от дипломните работи (научно-популярна статия, разработена интерактивна задача, компютърна симулация, клип и други) ще бъдат пряко използвани за популяризиране на астрономията пред широка аудитория.