Катедра Астрономия предлага уникална за света магистратура по популяризация на астрономията, отворена за всеки заинтересуван от науката, независимо от предишното му обучение

От есента на 2016 г. във Физическия факултет всеки, завършил степен бакалавър по произволна дисциплина, може да избере да кандидатства за нова магистратура „Астрономия и популяризация на астрономията“. Обучението трае четири семестъра и е в задочна платена форма.

През учебната 2016/2017 г. катедра Астрономия стартира прием в нова магистратура, която няма пряк аналог в света. „Астрономия и популяризация на астрономията“ е подходяща за всички, интересуващи се от астрономия и комуникация на науката. За новата магистратура могат да кандидатстват бакалаври, завършили каквито и да е специалности. Обучението е задочно, платено, и съдържа разнородни курсове, разпределени в 4 семестъра. Стартирането на новата програма е предизвикано от силния интерес на любители астрономи, хора с разнородни професии, имащи изявен интерес към астрономия, а също и от интересуващи се от комуникация на астрономия и наука. Качественото обучение в новата програма е гарантирано от богатия опит на изявените специалисти в катедрата, както в сферата на астрономията и астрофизиката, така и в областта на ефективното популяризиране на научни резултати пред различни групи в обществото.

Информация за съдържанието на програмата може да намерите тук.

Заедно със стартирането на новата магистратура, от новата учебна година бяха приети и мащабни промени по астрофизичните курсове в бакалавърска програма, съвместна с катедра Метеорология и Геофизика – „Астрофизика, Метеорология и Геофизика“, и магистърската „Астрономия и Астрофизика“, като обучението в последната се разраства в три семестъра. Промените са породени от необходимостта за актуализиране и осъвременяване на програмите.

*За контакти: evgeni[at]phys.uni-sofia.bg