Катедра Астрономия подкрепя „Заедно в час“

Ако все още търсите своя професионален път след университета, ако искате да работите както за себе си, така и за обществото, ако се интересувате от проблемите на образованието и имате желание да помогнете за тяхното решаване, заповядайте между 26 февруари и 1 март на информационните сесии на фондация „Заедно в час“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. На събитията ще можете да научите повече за програмата за лидерско развитие на „Заедно в час“ и за това как всеки от нас може да допринесе за положителна промяна в образователния сектор.

„Заедно в час“ е неправителствена организация, чиято мисия е да предостави равен достъп до качествено образование на всяко дете в България независимо от населеното място, в което живее, училището, в което учи, етническия му произход и социално-икономическото положение на родителите му. Фондацията е част от международната мрежа Teach for All, чийто подход успешно се прилага в повече от 40 други държави на шест континента.

Участниците в програма „Заедно в час“ преподават минимум две години на ученици в български училища, като развиват и своите професионални и личностни умения. Възпитаници на програмата се реализират като преподаватели и училищни лидери, както и в сферите на социалното предприемачество и образователните политики на регионално и национално ниво. За кандидатстване в програмата не е нужен предишен преподавателски опит, нито предварително придобита професионална квалификация ,,учител”. 

Повече за съдържанието и условията на програмата ще можете да научите на информационните сесии. 

Събитията ще се проведат със съдействието на Студентския съвет на университета на:

– 26.02 във Факултета по начална и предучилищна педагогика (с безплатна регистрация на https://goo.gl/jiNh4R );

– 27.02 (от 17 ч.) във Факултета по химия и фармация, Заседателна зала (с безплатна регистрация на https://goo.gl/zjGAuy );

– 28.02 в Стопанския факултет (с безплатна регистрация на https://goo.gl/dh33Kx );

– 1.03 в Ректората (с безплатна регистрация на https://goo.gl/PKLURY).

Скоро ще бъдат публикувани и точните часове и зали за събитията.

Катедра Астрономия подпомага инициативата на „Заедно в час“ и съдейства за информирането на студенти и посетители на астрономически популяризационни събития.