Учени и преподаватели от катедра Астрономия в рамките на няколко дни в края на ноември 2017 г. запознаха стотици ученици и граждани с вълнуващи исторически факти от българската астрономия и най-нови български и световни открития.

Част от ежегодните Климентови дни в СУ „Св. Климент Охридски“ бе лекцията на гл. ас. д-р Владимир Божилов – „Космическите открития на XXI в.“, коята беше представена пред над 150 ученици във Физическия факултет.

„Загадките на високите енергии във Вселената“ и „120 години Астрономическа обсерватория на СУ“ бяха представени от докторант Милен Минев и доц. Евгени Овчаров в три обсерватории в страната. Лекциите се състояха на 29 и 30 ноември в НАОП „Юрий Гагарин“ в Стара Загора, НАОП „Джордано Бруно“ в Димитровград (снимката горе) и Астрономическа обсерватория при ОП „Младежки център“ в Хасково (снимките в края). Катедра Астрономия благодари на домакините за любезната покана, както и на стотиците ученици и граждани за проявения интерес.