Двоен научен семинар на португалски учени пред студенти и  докторанти в Астрономическата обсерватория

На 28 юни, от 19:00 ч. в аудитория „Акад. Никола Бонев” в Астрономическата обсерватория на СУ „Св. Климент Охридски” учени и докторанти по програмата Космически симулации в областта на астрофизиката от Университетите в гр. Евора и гр. Бежа (Португалия), изнесоха научен семинар пред български студенти и докторанти.

Португалските учени Joao Rocha и Nuno Pereira гостуваха в България по покана на Българския Антрактически Институт и Людмила Филипова, студент-магистър по „Астрономия и популяризация на астрономията”. Във вечерните часове на 28 юни 2017 г. гост-лекторите представиха пред студенти и докторанти работата си по компютърни астрофизични симулации, с които се опитват да обяснят най-новите наблюдателни данни в астрономията, свързани с Ферми сфери в центъра на галактиката ни (Fermi Bubbles), както и физични процеси в междузвездна среда. Лекциите завършиха с интересна дискусия и опознавателна обиколна на най-старата обсерватория в България.