На 20 юни общо 46 ученици от Х клас посетиха Софийската обсерватория към катедра „Астрономия“ на Физическия факултет на СУ като част от изпълнение на пилотна дейност по европейски проект MA.R.CH.

 

Катедра „Астрономия“ на Физическия факултет (ФзФ) на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ отвори вратите на Софийската обсерватория в Борисовата градина пред 46 десетокласника от Първа английска езикова гимназия в София. Учениците посетиха Обсерваторията като част от пилотна дейност по европейския проект MA.R.CH., насочен към подобряване на преподаването по фундаментални науки в средното образование.

Младежите разгледаха научния инструментариум на Обсерваторията, включително и най-стария действащ телескоп на постоянен фундамент в България. С помощта на лектори от катедра „Астрономия“ разбраха повече за науката като кариерен път. Чрез звездни карти и специализирана литература пък се запознаха с методи за определяме на географските координати и посоките на света. В популярен и достъпен стил чрез практически упражнения учениците откриха някои от най-интересните и лесни за разпознаване съзвездия в нощното небе.

Катедра „Астрономия“ на ФзФ на СУ повече от 120 години е най-престижното място в България за професионално обучение по астрономия и астрофизика и срещата с младежи ще обезпечи още по-качественото представяне на актуални космически теми, както и ще подпомогне изборът на науката като подходящо кариерно развитие.

Проектът MA.R.CH (MAking science Real in SCHools) е финансиран от Европейската комисията по мярката Lifelong Learning Program. Повече за проекта можете да откриете на адрес https://www.sciencemarch.eu/