Катедра „Астрономия“ се включва в разпространение на дейностите по  европейски проект Space Awareness

Катедра „Астрономия“ на Физическия факултет (ФзФ) на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ ще подпомогне разпространението на дейностите по европейския проект ЕU Space Awareness. Проектът е насочен към засилване на интереса на тийнейджъри и младежи към Космоса. Като част от проектните дейности са разработени и специални обучителни материали и ателиета за Космоса, които са напълно достъпни в интернет, а локализирането им на български език предстои.

Координатор на дейностите по разпространение на информацията за България е Общински център за извънучилищни дейности – с. Байкал, а представители на катедра „Астрономия“ ще бъдат включени като гост-лектори на събития за младежи в период 2016-2018 г. Катедра „Астрономия“ на ФзФ на СУ повече от 120 години е най-престижното място в България за професионално обучение по астрономия и астрофизика и срещата с младежи ще обезпечи още по-качественото представяне на актуални космически теми, както и ще подпомогне изборът на науката като подходящо кариерно развитие.

Проектът EU Space Awareness се финансира по договор 638653 по програма „Хоризонти 2020“ на Европейската Комисия. Разберете повече за EU Space Awareness тук.