Без посещения в Астрономическата обсерватория на СУ и сбирки на Кръжока по астрономия

Поради епидемиологичната обстановка и заповедта на ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ от 7 май 2020 г. до промяна в ситуацията посещения в Астрономическата обсерватория на СУ и сбирки на Кръжока по астрономия няма да се провеждат. Следете тук и в нашата facebook страница за актуална информация.