Катедра Астрономия организира час за консултации за участниците в първия задочен  кръг на XXII Национална олимпиада по астрономия

При подготовката на различните кръгове на XXII Национална олимпиада по астрономия организаторите препоръчват на участниците при необходимост да потърсят помощ в различни астрономически центрове в страната, в които се водят безплатни кръжоци за ученици – любители на астрономията. За участниците от София в първия задочен кръг на олимпиадата катедра Астрономия организира консултации от 18 до 19 ч. на 13 януари (неделя) в зала А315 на Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Очакваме Ви!