Проф. Димитър Съсълов ще бъде удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на СУ „Св. Климент Охридски“

На тържествена церемония, която ще се състои на 26 май 2022 г. от 11.00 ч. в Аулата в Ректората, проф. Димитър Съсълов ще бъде удостоен с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Предложението за удостояването с почетното звание на най-старото висше училище в България е на катедра Астрономия към Физическия факултет. Проф. Съсълов ще произнесе академично слово на тема: „Произход на живота: звездни перспективи“.

Проф. Димитър Съсълов от Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Harvard University, Department of Astronomy, е сред най-успешните астрономи и астрофизици в света през последните три десетилетия. Радва се на всеобщо признание не само като учен, но и като активен популяризатор на науката.

Съсълов завършва магистърска степен по физика през 1986 г. и защитава докторантура през 1988 г. във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Още като студент публикува свои изследвания в международни астрономически списания. През 1990 г. защитава докторска степен по астрономия в университета в Торонто, Канада. От 1993 г. е преподавател, а през 2003 г. става професор в Харвардския университет, САЩ.

Занимава се с изследвания на връзката между вещество и излъчване както в звездните и планетните атмосфери, така и в техните вътрешни слоеве. Някои от най-значимите му изследвания са свързани с откриването на екзопланети, подобни на Земята. Първото откритие на екзопланета чрез пасажния метод е дело на Съсълов и сътрудниците му през 2002 – 2003 г. Откритата OGLE-TR-56b в съзвездието Стрелец е и най-далечната известна екзопланета през тези години. Професор Съсълов е един от водещите изследователи на космическия телескоп Kepler, постигнал огромни успехи в отриването и изследването на екзопланети. Автор е на над 700 научни публикации, цитирани над 33 000 пъти. Дванайсет от публикациите му са в двете най-престижни научни списания в света – Science и Nature, h-индексът му е 87 (NASA ADS).

През 2006 г. Димитър Съсълов основава мултидисциплинарния център Harvard Origins of Life Initiative, който събира учени от различни области и на който е директор и до днес. Основател и директор в периода 2012 – 2018 г. е и на Simons Collaboration on the Origins of Life. Професор Съсълов е сред изследователите, ръководещи някои от най-успешните астрофизични и космически мисии през последните години. В периода 2006 – 2010 г. е ръководител на HARPS-N Spectrograph project (TNG – Canary Islands, first light 2012). Съ-изследовател е в мисията на НАСА – космическият телескоп Kepler, който за три години изследва около 100 000 звезди в търсене на екзопланети. От 2010 г. насам е съ-изследовател и в мисията наследник на Kepler – космическият телескоп TESS. Съ-изследовател е към MOST – първият Канадски космически телескоп, изучаващ астросеизмология. От 2013 г. до днес е водещ изследовател на “Exoplanets and the Planetary Origins of Life”, The Simons Foundation – Life Sciences.

Носител е на множество награди, сред които Astor Lectureship 2018, Oxford University, UK (2018), Sir Robert Wilson Lectureship 2017, UCL, London, UK (2017)¸ Hellen S. Hogg Prize, Canadian Astronomical Society (2011), NASA Group Achievement Award, Kepler Science Team (2010).

Научно-популярната му книга – „The Life Of Super-Earths“ (2012) е издадена на български през 2013 г. („Животът на свръхземите“).

След завършването на докторантурата си по физика в СУ „Св. Климент Охридски“ проф. Съсълов не е прекъсвал контакта с колегите си в България. Често изнася научни и научно-популярни лекции и семинари пред публика в България. Има участия и в български медии. Цялостната му научна, образователна и публична активност не само прославят нашата страна и СУ „Св. Климент Охридски“, но и са пример и стимул за много млади хора да изберат науката като своя професия.