Отворено писмо във връзка с пълната разруха в Астрономическата обсерватория на СУ, вследствие на действия или бездействия на изпълнителя, ангажиран с ремонта

ОТВОРЕНО ПИСМО

от екипа на катедра „Астрономия“ при Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

във връзка с пълната разруха в Астрономическата обсерватория на СУ в парк „Борисова градина“ в София, вследствие на действия или бездействия на изпълнителя, ангажиран с ремонтни, консервационни и реставрационни дейности по сградите на обсерваторията, по силата на договор № 80-09-184/17.09.2020 г., сключен по обществена поръчка със СУ „Св. Кл. Охридски“ 

 

      До: Министерски съвет

       Министерство на образованието и науката

       Министерство на културата

       Национален институт за недвижимо културно наследство

       Столична община

       Община „Средец“

       медийната общност

 

Пълният текст е достъпен тук.

Приложенията:

Доклад от 28.09.2023 г.

Доклад от 07.11.2023 г.