Планетарната мъглявина Спирала (Helix nebula, NGC 7293): част от изображение, съставено от BVR кадри, получени с 50/70 см Шмид телескоп на НАО Рожен във вечерните часове на 26 септември 2021 г., в рамките на практическите занятия по „Астрофотография“ на студентите от магистърска програма „Астрономия и популяризация на астрономията“.

Планетарната мъглявина Helix (Спирала) представлява остатък от звезда със средна или малка маса. Останките на Слънцето биха изглеждали по подобен начин след около 5 милиарда години. Термоядрените реакции в недрата на звездата са приключили, а външната ѝ обвивка е изхвърлена с голяма скорост, с образуване на мъглявина. Ядрото се е свило до плътен и много горещ обект от изроден газ: така нареченото бяло джудже, което има размери, близки до тези на планетата Земя. Спирала е една от най-близките планетарни мъглявини и е разположена на около 655 светлинни години от Земята. Скоростта на раздуване на газовата обвивка се оценява на около 30 km/s, като изхвърлянето ѝ от звездата е започнало приблизително преди 10 000 години.