Голямата мъглявина в Орион – М42 е известна като една от най-ярките мъглявини на нощното небе и при подходящи условия може да се забележи дори с просто око. Този обект се състои от гигантски облаци от междузвезден газ и прах, от които се образуват звезди. Разстоянието до мъглявината е около 1350 светлинни години, което я прави най-близката до Земята област на мощно звездообразуване.
Изображението е получено от Милен Минев, докторант в катедра Астрономия. Резултат е от BVR-кадри от 50/70 см Шмид телескоп в НАО Рожен.