Планетарната мъглявина M27 (Гира): част от изображение, съставено от BVR кадри, получени с 50/70 см Шмид телескоп на НАО Рожен във вечерните часове на 26 септември 2021 г., в рамките на практическите занятия по „Астрофотография“ на студентите от магистърска програма „Астрономия и популяризация на астрономията“.

Планетарната мъглявина Dumbbell (Гира) е остатък от звезда с маса, близка до тази на Слънцето. Преди около 10 000 години звездата в центъра на облака е изхвърлила външната си обвивка с голяма скорост, след като термоядрените процеси в недрата ѝ са приключили. Обвивката се е разширила и охладила, образувайки мъглявината, като нейната текуща скорост на разширение се оценява на около 31 km/s. Останалата част от звездата (нейното ядро) се е свила до много плътен и горещ обект: т.н. бяло джудже. Съдбата на Слънцето ще e същата след около 5 милиарда години. То ще остави след себе си подобна на вид мъглявина. Гира се намира в съзвездието „Малка лисица“ (Vulpecula) на разстояние около 1300 светлинни години и е първата наблюдавана планетарна мъглявина. Тя е открита от известния френски астроном Шарл Месие през 1764 г. Този тип мъглявини се наричат „планетарни” заради подобния си на планета външен вид когато са били първоначално наблюдавани с телескопите с малко увеличение през 18 век.