техн. сътр. Пенчо Маркишки

Адрес: В56 Физически Факултет
бул. „Джеймс Баучър“ 5
София 1164

e-mail: markishki [at] mail.bg

Области на интерес

Оптични системи с приложение в астрономията и спектроскопията
Виртуални планетариуми
Археоастрономия
Астрофотография

Професионален опит

04.2017 г. – досега       технически сътрудник, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“
02.2008 г. – досега       техник-физик, Институт по астрономия с НАО, БАН
04.2005 г. – 06.2017 г.   анализатор, лаборатория, „Фикосота“ ООД гр. Шумен