ас. Милен Минев

Адрес: В64 Физически Факултет
бул. „Джеймс Баучър“ 5
София 1164

Тел:
02/81-61-201

e-mail: msminev[at]phys.uni-sofia.bg

Семинари и практикуми по:

Увод в астрономията (АМГ)
Обща астрономия (АМГ)
Обща астрофизика (АМГ)
Основи на наблюдателната астрономия (АМГ)
Практика по астрономия (АМГ)
Обща астрофизика (АПА)
Основи на наблюдателната астрономия (АПА)

Области на интерес

Активни галактични ядра
Наблюдателна астрономия
Променливи звезди

Образование

2017г. – досега  докторантура по Астрономия, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“
2015г. – 2016г.    магистър по Астрономия и Астрофизика, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“
2011г. – 2015г.  бакалавър със специалност Квантова и космическа теоретична физика, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“

Езици – английски език; немски език

Допълнителни информация

Милен Минев е основател и директор на ЧАО (Частна Астрономическа Обсерватория) Минев от 2015 г. Също така от 2016 г. е оператор на двата 17-метрови черенкови телескопа MAGIC и 23-метровия телескоп LST-1 в обсерваторията Roque de los Muchachos, Canary Islands.