Дипломни работи
специалност „Астрономия и популяризация на астрономията

доц. д-р Тодор Велчев

1. Известни области на звездообразуване в Млечния път
2. Какво ни разкриват мисиите Herschel и Planck?
3. Структури в молекулярните облаци: влакна, сгъстявания, ядра
4. Как възникват планетите: съвременна теория

доц. д-р Антония Вълчева

1. Космическият телескоп Кеплер: две успешни мисии и хиляди открити екзопланети
2. Пътешествието на “Нови хоризонти” до Плутон

доц. д-р Петко Недялков

1. Екстинция и екстинционни калкулатори
2. Космическият телескоп Джеймс Уеб

доц. д-р Владимир Божилов

1. Парадокс на Ферми: сами ли сме във Вселената?
2. Тъмната енергия и загадката на ускоряващата се Вселена
3. Тайните на Марс: космически мисии разкриват историята на Червената планета

гл. ас. д-р Георги Петров

1. Изследване на активни ядра на близки галактики
2. Млади звездни обекти

ас. Милен Минев

1. Активни галактични ядра с две свръхмасивни черни дупки
2. Съвременни методи за изследване на активни галактични ядра – електромагнитно лъчение, гравитационни вълни, неутрино
3. Наблюдения на Месие обекти – подходящо време и условия
4. Наука чрез любителска техника: Какво можем да открием с малък телескоп?

Магистърските дипломни работи към МП „Астрономия и популяризация на астрономията“ се оформят на WORD. Заявление за разработване на дипломна работа, примерен образец и необходимите шрифтове може да изтеглите от тук.

Дати за защита за уч. 2021/22 г.

  1. Първа държавна сесия
  • Защита на дипломни работи – 04 юли 2022 г. от 09:00 ч.
  • Държавен изпит – първа част (писмен) – 04 юли 2022 г. от 09:00 ч.
  • Държавен изпит – втора част (устен) – 14 юли 2022 от 14:00 ч
  1. Втора държавна сесия
  • Защита на дипломни работи – 19 септември 2022 г. от 09:00 ч.
  • Държавен изпит – първа част (писмен) – 19 септември 2022 г. от 09:00 ч.
  • Държавен изпит – втора част (устен) – 29 септември 2022 г. от 10:00 ч.

Комисия
Председател: 1. доц. д-р Евгени Овчаров
Членове:        
2. доц. д-р Тодор Велчев
3. доц. д-р Петко Недялков
4. гл. ас. д-р Георги Петров
5. гл. ас. д-р Владимир Божилов