Дипломни работи
специалност „Астрономия и популяризация на астрономията

доц. д-р Тодор Велчев

1. Известни области на звездообразуване в Млечния път
2. Какво ни разкриват мисиите Herschel и Planck?
3. Структури в молекулярните облаци: влакна, сгъстявания, ядра
4. Как възникват планетите: съвременна теория

доц. д-р Антония Вълчева

1. Космическият телескоп James Webb: настоящи резултати и очаквания

доц. д-р Петко Недялков

1. Екстинкция и екстинкционни калкулатори
2. Нелинейни ефекти при освобождаване от междузвездно почервеняване

доц. д-р Владимир Божилов

1. Парадокс на Ферми: сами ли сме във Вселената?
2. Тъмната енергия и загадката на ускоряващата се Вселена
3. Тайните на Марс: космически мисии разкриват историята на Червената планета

гл. ас. д-р Георги Петров

1. Изследване на активни ядра на близки галактики
2. Млади звездни обекти

Магистърските дипломни работи към МП „Астрономия и популяризация на астрономията“ се оформят на WORD. Заявление за разработване на дипломна работа, примерен образец и необходимите шрифтове може да изтеглите от тук.

Дати за защита за уч. 2023/24 г. (Зап. РД-21-1/12.01.2024 г.):

1. Първа държавна сесия
• Защита на дипломни работи – 01 юли 2024 г. 11:00 ч.
• Държавен изпит – първа част (писмен) – 01 юли 2024 г.  09:00 ч., В63
• Държавен изпит – втора част (устен) – 11 юли 2024 г. 13:00 ч.

2. Втора държавна сесия
• Защита на дипломни работи – 12 септември 2024 г.
• Държавен изпит – първа част (писмен) – 12 септември 2024 г.
• Държавен изпит – втора част (устен) – 24 септември 2024 г.

Комисия:

Председател: 1. доц. д-р Евгени Овчаров
Членове: 2. доц. д-р Тодор Велчев
3. доц. д-р Петко Недялков
4. доц. д-р Владимир Божилов
5. гл. ас. д-р Георги Петров