Дипломни работи
специалност „Астрономия и популяризация на астрономията

доц. д-р Тодор Велчев

1. Известни области на звездообразуване в Млечния път
2. Какво ни разкриват мисиите Herschel и Planck?
3. Структури в молекулярните облаци: влакна, сгъстявания, ядра
4. Как възникват планетите: съвременна теория

доц. д-р Антония Вълчева

1. Космическият телескоп Кеплер: две успешни мисии и хиляди открити екзопланети
2. Откритията на TESS

доц. д-р Петко Недялков

1. Периодични квазари в полето на галактиката М31
2. Екстинкция и екстинкционни калкулатори
3. Нелинейни ефекти при освобождаване от междузвездно почервеняване

доц. д-р Владимир Божилов

1. Парадокс на Ферми: сами ли сме във Вселената?
2. Тъмната енергия и загадката на ускоряващата се Вселена
3. Тайните на Марс: космически мисии разкриват историята на Червената планета

гл. ас. д-р Георги Петров

1. Изследване на активни ядра на близки галактики
2. Млади звездни обекти

Магистърските дипломни работи към МП „Астрономия и популяризация на астрономията“ се оформят на WORD. Заявление за разработване на дипломна работа, примерен образец и необходимите шрифтове може да изтеглите от тук.

Дати за защита за уч. 2022/23 г.

 1. Първа държавна сесия

  • Защита на дипломни работи – 07 юли 2023 г.

  • Държавен изпит – първа част (писмен) – 07 юли 2023 г.
  • Държавен изпит – втора част (устен) – 24 юли 2023 г.

 1. Втора държавна сесия

  • Защита на дипломни работи – 04 септември 2023 г.

  • Държавен изпит – първа част (писмен) – 04 септември 2023 г.
  • Държавен изпит – втора част (устен) – 14 септември 2023 г.

Комисия
Председател: 1. доц. д-р Евгени Овчаров
Членове:        
2. доц. д-р Тодор Велчев
3. доц. д-р Петко Недялков
4. доц. д-р Владимир Божилов
5. гл. ас. д-р Георги Петров