Дипломни работи
специалност „Астрономия и Астрофизика“

гл. ас. д-р Орлин Станчев

1. Приложение на метода g-Virial за количествено определяне на ролята на гравитацията в молекулярните облаци

гл. ас. д-р Георги Петров

1. Изследване на активни ядра на близки галактики

Магистърските дипломни работи към МП „Астрономия и астрофизика“ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се оформят на LATEX. Примерен образец може да изтеглите от тук.

Дати за защита за уч. 2022/2023 г.

  1. Първа държавна сесия: 28.02.2023 г.
  2. Втора държавна сесия: 07.07.2023 г. 

Комисия:
Председател: 1. доц. д-р Тодор Велчев
Членове:
2. доц. д-р Владимир Божилов
3. доц. д-р Антония Вълчева
4. доц. д-р Петко Недялков
5. гл. ас. д-р Георги Петров