Дипломни работи
специалност „Астрономия и Астрофизика“

гл. ас. д-р Орлин Станчев

1. Приложение на метода g-Virial за количествено определяне на ролята на гравитацията в молекулярните облаци

гл. ас. д-р Георги Петров

1. Изследване на активни ядра на близки галактики

Магистърските дипломни работи към МП „Астрономия и астрофизика“ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се оформят на LATEX. Примерен образец може да изтеглите от тук.

Дати за защита за уч. 2023/2024 г.

1. Първа държавна сесия: 16.02.2024 г. от 14:00 часа, В63
2. Втора държавна сесия: 11.07.2024 г. от 14:00 часа, В63