докторант инж. Любов Маринкова

e-mail: ln[at]phys.uni-sofia.bg

Тема на докторантурата

Изследване на общата структура и
физичното състояние на
молекулярни облаци

Ръководител

доц. Тодор Велчев

Начало на докторантурата

януари 2018

Области на интерес

Космология
Звездообразуване
Междузвездна среда

Образование

2018г. – досега  докторантура по Астрономия, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски”
2014г. – 2017г.    магистър по Космически изследвания, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски”
2010г. – 2014г.    бакалавър със специалност Компютърни системи и технологии, Технически университет – София

Езици – английски език; руски език

Допълнителни интереси

Фотография