физик Люба Данкова
Секретар на катедра Астрономия

 

Адрес: В64 (ляво) Физически Факултет
бул. „Джеймс Баучър“ 5
София 1164

Тел: 02-81-61-414

e-mail: ldankova[at]phys.uni-sofia.bg

Области на интерес

Астрономически наблюдения на Джуджета Нови
Изследване населението на млади звездни групировки в близката галактика М33
Проследяване на опасно близки до земята малки тела от Слънчевата система
Астрометрия и фотометрия
Небесна механика

Заемани длъжности

02.2024 г. – досега  физик, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ „Св. Климент Охридски“
2007 г. – досега       физик, в Сектор „Слънце и Слънчева система“, Институт по астрономия с НАО, БАН
1998 г. – 2007 г.        физик в Сектор „Слънцева система“, Институт по астрономия, БАН

 

Образование

07.2000 г. – 03.2005 г.   докторант в Институт по астрономия с НАО, БАН
1989 г. – 1995 г.             магистър по Физика, Катедра Астрономия, ФзФ, СУ „Св. Климент
Охридски“