Записи на лекциите на Кръжока по астрономия от октомври и ноември 2022 г.

В рамките на шест поредни седмици, всеки четвъртък точно в 19:30 ч., ще публикуваме тук по едно видео от сбирките на Кръжока по астрономия в реда на тяхното провеждане през октомври и ноември.

Лекцията „Големите очаквания в астрономията“ на Никола Каравасилев от 20 октомври, ще бъде достъпна тук от 19:30 ч. на 22 декември. Следва публикуването на видеото за „Междузвездните молекулярни облаци“ с доц. Сава Донков на 29 декември. Останалите четири лекции ще бъдат достъпни през януари 2023 г.

Програмата с присъствени сбирки на кръжока ще бъде продължена през февруари.