ГИД НА ЛЮБИТЕЛЯ АСТРОНОМ 2021

Темите в това издание:

Какви по-интересни явления ще ни предложи звездното небе през 2021 г.?

Сферичната астрономия ни помага да се ориентираме по небето и да работим правилно с любителски телескопи по време на наблюдения. Ще се запознаем с координатните системи, използвани в астрономията, и с това, какво означава водене на телескопа и гидиране по време на дългите фотографски експозиции.

Кометите са космически странници, пристигащи от далечните тъмни предели на Слънчевата система. Макар че всяка година няколко десетки комети преминават през своя перихелий, само няколко пъти в нашия живот можем да станем свидетели на ярки впечатляващи комети. Кои са по-забележителните такива космически спектакли през изминалия половин век и как по-добре да се подготвим за наблюдение и фотографиране на следващ такъв небесен феномен?

Условията за наблюдение на кометите и видимите им пътища по небето зависят от параметрите на техните орбити. Кои са те и как правилно да тълкуваме данните от таблиците с ефемериди за дадена комета, при подготовката за нейното наблюдение?

ISSN 2738-7925