ГИД НА ЛЮБИТЕЛЯ АСТРОНОМ 2020

Темите в това издание:

Какви по-интересни явления ще ни предложи звездното небе през 2020 г.?

Светлината има удивителното свойство да носи информация за физическите характеристики и химическия състав на далечните космически обекти, от които тя пристига. С какво можем да разчетем тази информация и доколко днес това е по силите на любителите астрономи?

Представите ни за мащабите на Вселената са се променили в рамките на един сравнително кратък исторически период – от средата на XVIII в. до края на 20-е години на XX в. Отначало интуицията на прогресивния човешки ум изпреварвала изводите, основани на наблюдения с все още несъвършените астрономически инструменти. Към края на периода се случило обратното – вече конструираните мощни телескопи и новите наблюдателни методи потвърдили съществуването на други галактики, отдалечени от нас на разстояния, непобиращи се дори в най-богатото въображение. Кои са по-важните събития от зората на извънгалактичната астрономия и личностите, допринесли за нейните първи успехи?

ISBN 978-954-07-4903-7