ГИД НА ЛЮБИТЕЛЯ АСТРОНОМ 2019

Темите в това издание:

Какви по-интересни явления ще ни предложи звездното небе през 2019 г.?

Всекидневните и ежегодните астрономически явления – какво не знаем за тях?

Метеорните потоци – нужното, което трябва да знаем, преди да пристъпим към тяхното наблюдение.

Фотографирането на пълни лунни затъмнения – идеи и методи на работа, с които можем да предотвратим често допускани грешки.

Към начинаещите астрономи любители – какво можете да постигнете в красивото си хоби и какви възможности се разкриват пред Вас?

Сезонната смяна на часовото време – кратка история, някои „за“ и „против“.

ISBN 978-954-07-4603-6